Uzrejmenie dôležitých detailov

Financovanie je vlastne neustála manipulácia s peniazmi. Akým smerom a s akou hotovosťou, by malo záležať predovšetkým na nás, no i tak sa pri tejto činnosti sa stretávame a stretneme s vecami, nad ktorými nám zostáva hlava stáť. Teda ak si tieto veci rozoberieme pekne po jednej, zbadáme, že v podstate sa o nič moc náročne nejedná, len sa na to musíme pozrieť podrobnejšie a v pomenšom tempe.

plat

Akciová spoločnosť
Jedná sa o spoločnú činnosť podnikania a teda i spôsob,ako spoločne nahromadiť určité množstvo financií. Je v podstate právnickou osobou vlastniacou finančné prostriedky zverené akcionármi a získané svojou podnikateľskou činnosťou. Za porušenie svojich záväzkou musí spoločnosť ručiť svojim nadobudnutým majetkom. Takéto spoločnosti poznáme pod známou skratkou za názvom – a.s.

Maklér
Nie každý môže osobne obchodovať na burze. Mám na mysli burzu cenných papierov. No ak potrebujeme a máme záujem činiť sa na takejto burze, potrebujeme svojho makléra. Ten je poverený robiť nášho sprostredkovateľa pri obchodovaní s cennými papiermi a teda musí sa riadiť i alebo lepšie povedané hlavne našimi požiadavkami. To už záleží na tom, nakoľko týmto veciam rozumieme, ale skrátka maklér nás na tomto trhu zastupuje a musí riešiť veci spôsobom, ktoré vyhovujú predovšetkým nám a našim príkazom.

Protekcionizmus
Je vlastne ekonomický zásah politiky štátu v podobe ochrany podnikov. Teda pred tovarom zo zahraničia. No v dnešnej dobe, kedy je trh liberalizovaný, v podstate funkcia protekcionizmu upadla.

tým

Hrubý domáci produkt
Každá ekonomika produkuje obrovské množstvo rôznych produktov, tovaru a služieb. Ako však údaje o nákladoch a príjmoch z týchto troch pojmov zhrnúť do jedného a mať v tomto smere väčší prehľad? Hrubý domáci produkt je presné zhrnutie všetkých týchto vecí v jednom a teda napomáha lepšiemu a prehľadnejšiemu ekonomickému orientovaniu každého štátu.

About the Author

You may also like these