Kultúra „života a smrti“ polarizuje už aj žiakov na základných školách

Rodičia detí, ktoré navštevujú základnú školu druhého stupňa, sa určite stretli s pracovným zošitom katolíckeho náboženstva pre žiakov 8.tried, v ktorej je uverejnená tabuľka s textom: Kultúra života a kultúra smrti. Na internete však pobúrila mnoho ľudí.Predstaviteľ cirkvi.jpg
Dvojfarebná spoločnosť
Pracovný zošit obsahuje informácie, že kultúra smrti, ktorá je opakom kultúry života, sa šíri napríklad umelým oplodnením, potratmi, antikoncepciou, eutanáziou alebo rodovou rovnosťou a za cieľ si určila nezdravý individualizmus, vlastný hmotný prospech, konzum či ekonomicky efektívny život nadradený nad skutočné vzťahy ľudí. Vydávanie učebníc hradí Ministerstvo školstva SR, pričom Konferencia biskupov Slovenska môže do nich vložiť texty, ktoré uzná za vhodné. Tieto texty sú však obzvlášť znepokojujúce a spoločnosť je v nich opísaná ako čiernobiela s dvoma kategóriami: života a smrti. Nie je predsa normálne, aby učebnica odsudzovala interrupciu a zároveň aj antikoncepciu, následkom toho môže byť nekontrolované šírenie pohlavných chorôb či nechcené tehotenstvá. Skutočne chce cirkev mladým ľuďom vsugerovať názor, že je v poriadku, ak nemajú všetci rovnaké právo slobodne sa rozhodovať a že rozdiely pri odmeňovaní podľa pohlaví sú úplne v poriadku?Protestujúci v uliciach.jpg

Základom cirkvi by mala byť láska
Náboženská výchova povinná nie je, ak sa rodičia rozhodnú svoje dieťa na tento predmet prihlásiť, určite očakávajú celkom iný prístup. Vzhľadom na to, že ide o náboženstvo, tak by sa tam nemalo hovoriť o diskriminácii či rozdeľovaní ľudí s inými názormi a presvedčením. Človek, ktorý verí na rovnaké práva mužov a žien alebo používa antikoncepciu nie je automaticky tým „zlým“. Tento postoj je veľmi nebezpečný hlavne pre deti vo veku tínedžerov, ktorí si svoje názory ešte len formujú a ťažko odolávajú nátlaku. Katolícka cirkev by svoje hodnoty mala šíriť miernym spôsobom, aby nevznikali negatívne emócie a tlak, zabudnúť by mala na radikálny štýl výučby, ktorý by v konečnom dôsledku vniesol medzi ľudí napätie, neznášanlivosť a to v období, keď základom by malo byť porozumenie, tolerancia a veľká dávka empatie, ktoré sú piliermi lásky k blížnemu, čo predstavuje základ viery. Všetky tieto aspekty sa potom odrážajú v kultúrnom prejave každého z nás.

About the Author

You may also like these