Štúdium ekonomiky

Ako študentka ekonomickej fakulty vám viem presne povedať, čo toto štúdium vyžaduje. Ak ste sa rozhodli pre tento odbor alebo sa stále rozhodujete, tak dúfam, že moje skúsenosti vám aspoň trochu pomôžu. V prvom rade začiatky sú vždy ťažké. Potrebujete sa prispôsobiť novému prostrediu, štýlu učenia sa a mnohým ďalším veciam. Preto ak sa vám prvé dni, týždne bude zdať, že to nezvládate určite sa nevzdávajte. Je to prirodzené. Ocitli ste sa v novom kolektíve, oproti strednej škole možno s ľuďmi, ktorý dosahujú lepšie výsledky.

podnikání

A teraz už konkrétne ku ekonomike. Základom tohto odboru je štúdium mikroekonómie a makroekonómie. Ďalej určite finančné predmety ako sú finančné trhy, podnikové financie, či verejné financie. Ekonomika úzko súvisí s marketingom a manažmentom. Taktiež medzi najťažšie predmety, ktoré sme museli zvládnuť patrili určite matematika, informatika, štatistika, či dane. Áno aj toto je predmetom štúdia. Dokonca sme mali aj právny základ, hlavne teda z finančného, menového práva.

Na výber boli aj podporné predmety ako psychológia, či sociológia. Ešte som zabudla spomenúť účtovníctvo. Jednoducho pri štúdiu ekonomiky, dostanete veľmi široký záber a budete ovládať množstvo vecí. Nie je to potrebné len pre vaše budúce zamestnanie ale veľmi vám to pomôže aj v bežnom živote. Pripraví vás to na rôzne situácie, zistíte ako funguje politický systém a prerozdeľovanie financií v štátnom rozpočte.

porada

Po ukončení štúdia máte široké spektrum uplatnenia. Môžete sa venovať podnikaniu, pracovať v banke, v rôznych iných firmách a inštitúciách a viesť ich. Taktiež sa môžete venovať marketingu, či manažmentu. Pri štúdiu som sa stretla aj zo základmi programovania. Je teda možné, ak vás to bude baviť, že sa uplatníte aj v IT sektore. Keď sa povie štúdium ekonomiky, každý si predstaví len čísla. No je to omnoho viac. Ponúka to neskutočne veľa možností a dá vám to strašne široký rozhľad.

About the Author

You may also like these

No Related Post