Podnikajte rýchlo a jednoducho

Na to, aby ste začali podnikať, nepotrebujete veľmi vysokú sumu peňazí, na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným vám postačí 5000,-eur ako základné imanie. Konateľom a spoločníkom môžete byť sám alebo ešte ďalších 49 partnerov. S.r.o. patrí na Slovensku k najbežnejším spôsobom podnikania. Podnikať na vlastnú päsť má svoje výhody, ale je to aj náročná činnosť, ktorá si vyžaduje vašu aktivitu niekedy aj 24 hodín denne. Založiť spoločnosť s ručením obmedzeným je však pomerne jednoduché, fungovať môže okamžite po podpise zakladateľskej listiny. Za záväzky firmy ručí spoločník len do výšky svojho nesplateného vkladu, ktorý je zapísaný v OR. Po spracovaní zalozenie sro Ezmluva všetkých potrebných dokladov treba začiatok činnosti firmy oznámiť úradom, je to možné aj online.

podpis, zmluva

Spoločnosť musí mať oficiálne sídlo, teda nejakú adresu, ktorú bude uvedená aj v OR. Nemusí však ísť len o Slovensko, adresa môže byť aj v okolitých krajinách, napríklad Maďarsku, Poľsku či Česku. Vklad zakladateľa môže byť peňažnou alebo nepeňažnou formou, ale je nutné, aby sa cena vkladu dala ohodnotiť reálne peniazmi. V prípade nepeňažného vkladu hovoríme o s.r.o. bez základného imania.

Najčastejšia forma podnikania je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má mnohé výhody:

-spoločník vkladá iba minimum do základného imania spoločnosti vo výške 750,-eur

-spoločnosť má jednoduchú organizačnú štruktúru a jej založenie je tiež jednoduché

-výška základného imania je nízka

-pri porušení svojich záväzkov spoločnosť zodpovedá za škody iba výškou svojho majetku

-bez ohľadu na zisky a príjmy má s.r.o rovnú 21% daň

podnikatelia, biznis

Na celom území Slovenska je možné s.r.o. založiť aj online. Do 48 hodín vám ju založia za 290,-eur a je v tom zahrnuté:

-konzultácia predmetu podnikania a podnikateľského zámeru

-vypracovanie zakladateľskej zmluvy

-na cenu nevplýva počet živností

-vypracovanie kompletnej dokumentácie

-návrh na zápis do OR a ŽR

-preberanie dokumentov od úradov a súdu

About the Author

You may also like these

No Related Post