Aj nový elektrický spotrebič sa môže pokaziť

Zakúpili ste novú chladničku a máte ju ešte v záruke? Záručná lehota je doba, v ktorej výrobca ručí za prípadné závady spôsobené pri samotnej výrobe, ktoré sa môžu prejaviť až za nejaký čas. Na záruku sa pochopiteľne nevzťahuje nešetrné a nesprávne zaobchádzanie. Týmto sme vám iba chceli naznačiť, aby ste si uvedomili, že žiadny spotrebič, aj keď je úplne nový, nemusí byť úplne bezporuchový.

stolná lampa

V priebehu bežnej manipulácie a využívania varných kanvíc, kávovarov, mikrovlnných rúr, sendvičovačov, chladničiek, práčok, sušičiek bielizne, umývačiek riadu, ale aj televízorov, počítačov, vysávačov a ďalších domácich spotrebičov dochádza k opotrebovaniu niektorých súčiastok a to sa za čas prejaví závadou. Pokiaľ sa jedná o závadu závažnejšieho charakteru, môže pri tom dôjsť aj k požiaru, alebo k smrteľnému úrazu.

elektrický spotrebič

Spotrebiče by sa teda mali raz za čas nechať preveriť elektrikárom v rámci revízie spotrebičov. Elektrikár ich preveruje na základe výsledkov merania meracími prístrojmi, nejde teda o obyčajné laické vizuálne prehliadanie, aj keď to samozrejme má aj svoju váhu. Meracie prístroje napríklad na základe hodnoty elektrického odporu zariadenia zistí, v ktorej časti obvodu sa nachádza problém.

Elektrikári v rámci revízií preverujú okrem spotrebičov aj samotné elektrické obvody a ich aktívne prvky, teda napríklad rozvodné krabice, vypínače, zásuvky a ističe v rozvádzačoch. Preveruje sa aj stav elektrických vodičov, ich izolácia a pevnosť či vodivosť.

Preverovanie elektrických spotrebičov a rozvodov je nepovinné iba v domácnostiach, tam je to iba odporúčané, zatiaľ čo vo firmách si musíte na základe platnej legislatívy nechať spotrebiče skontrolovať v pravidelných intervaloch. Zníži sa tým nielen nebezpečenstvo zničenia majetku a ujma na ľudských životoch, ale aj právne úkony v prípade podania žaloby za poškodenie zdravia alebo zavinenie predčasného úmrtia.

About the Author

You may also like these

No Related Post