Harmónia work – life

Odborníci sa zhodujú v tom, že náš život a celkovú harmóniu ovplyvňujú najmä 3 faktory:

  • Životné priority
  • Financie
  • Ako uprednostňujeme potreby ostatných pred svojimi vlastnými

súvislosti.jpg
Všetci sa snažíme stihnúť a mať pod dohľadom čo najviac vecí. Neustále riešime týždenný kolobeh – od rána do večera. Chceme byť úspešní v práci, doma sa venovať rodine, stihnúť kamarátov, šport, kultúru, komunikovať cez sociálne siete, lákajú nás nové podnety. Tak nás o tom presviedčajú informácie o úspešnom živote.
Pritom ale vieme, že veci nerobíme naplno, z času na čas aj povrchne, len aby sme ich stihli. Je úplne prirodzené, že tým trpí naše zdravie ako dôsledok našej nefungujúcej vnútornej rovnováhy.
Psychológovia najmä v dnešnej dobe upozorňujú na nevyhnutnosť spomalenia a uvedomenia si seba samého.
Čo to v reálnom živote znamená?

Ja a moje potreby

Pri určovaní svojich životných priorít musíme vychádzať z nasledovného poradia:
Hodnoty– vymedziť si, aké sú naše najdôležitejšie hodnoty v pracovnej a súkromnej oblasti. Sami seba poznáme najlepšie a teda sa ani neoklameme. Stotožniť sa s nimi a nežiť iba podľa toho, čo od nás očakáva okolie. Hovorí sa tomu „byť samým sebou“.zhon.jpg
Nikdy pritom nezabudnúť na svoj oddych a koníčky.
Vyradiť a zbaviť sa nepotrebných aktivít– mnohé z nich určite vykonávate iba zo zotrvačnosti, nenapĺňajú Vás dobrým vnútorným pocitom, ale robíte ich. Očíslujte si podľa priority svoje aktivity od č.1-10 a dôkladne nad nimi popremýšľajte. Následne vyberte naozaj iba tie, o ktorých ste presvedčení a veríte im. Tento krok je najťažší zo všetkých a preto si uvedomte si, že sa v prvom rade musíte zbaviť vnútorného strachu a oslobodiť sa.
To, čo možno stratíte Vám nový pocit zo života určite vynahradí.
Rozumné a správne plánovanie času– po zvládnutí prvých dvoch krokov sa Vám bude ľahšie rozhodovať, budete vnútorne posilnení. Platí zásada, že menej je viac. Problémom môže byť Vaša skreslená predstava o stihnutí viacerých aktivít naraz, ale to sa časom vyrieši samé.
Dôležité je, že všetko už budete robiť bez stresu a hlavne uvedomovať si a prežívať všetky Vaše aktivity.
Mnohí tomu hovoria zdravý životný štýl – jeho podstata je ale vždy v tom,aby sme boli slobodní a voľní pre život.

About the Author

You may also like these