Revolučné tlačiarne s lacnou tlačou

Tlačiarne, ktoré sa v minulosti stávali hlavne súčasťou vybavenia mnohých kancelárií, si dnes nachádzajú svoje miesto aj v našich domácnostiach. Tu ich využívajú nielen dospelí, ale často aj školopovinné deti, ktoré si takto vypomáhajú so školskými povinnosťami. Pri takomto výbere vhodnej tlačiarne rozhoduje nielen obstarávacia cena, ale najmä prevádzkové náklady, ktoré významnou mierou ovplyvňujú ceny náplní do danej tlačiarne.

tiskarna

V súčasnosti existuje viacero druhov kvalitných tlačiarní, ktoré sa odlišujú svojim technickým prevedením a spôsobom, ako sa prenáša tlačený obsah na papier. Takto rozlišujeme tlačiarne atramentové, laserové alebo LED tlačiarne. Veľmi kvalitnú tlač majú hlavne atramentové tlačiarne, no ich nevýhodou je vysoká cena tonerov a tým pádom aj vysoká cena tlače. Lídrom na trhu s týmito tlačiarňami je už niekoľko desaťročí japonský výrobca EPSON, ktorý v posledných rokoch prišiel na trh atramentových tlačiarní s významnou novinkou. Tou novinkou a revolučnou inováciou sú tankové tlačiarne, ktoré obsahujú integrovaný zásobník atramentov s veľkou kapacitou. Tieto zásobníky sa dajú veľmi jednoducho napĺňať, takže tu odpadáva nákup drahých atramentových tonerov. Preto dnes môže atramentové EPSON tlačiarne využívať široká verejnosť bez obáv, že na ich rozpočet bude mať takáto tlač zničujúci účinok.

barevna tiskarna

Takže je jasné, že najväčšou výhodou tankových tlačiarní s atramentovým zásobníkom je nízka cena takejto tlače. Takže ak máte záujem o kvalitnú tlač dokumentov a fotografií, ale mali ste obavy s vysokých cien nových náplní, tankové tlačiarne sú určené práve pre vás. A v kanceláriách, kde dochádza k veľkému objemu kvalitnej tlače, dochádza týmto spôsobom k výrazným úsporám finančných prostriedkov. Ďalšou výhodou týchto tlačiarní je veľmi jednoduché dopĺňanie atramentových náplní. A takéto dopĺňanie je vyriešené veľmi prakticky, takže sa nemusíte obávať znečistenia od atramentových škvŕn. No a na záver treba ešte dodať, že tieto tlačiarne tak ako sme boli zvyknutí v minulosti pri značke EPSON, sú veľmi spoľahlivé a bezporuchové.

About the Author

You may also like these