Deti a sociálne siete

V dnešnom svete nie je jednoduché zabrániť našim ratolestiam tráviť čas na sociálnych sieťach. Jeden z dôvodov je aj ten, že skrátka žijeme v takej dobe, v ktorej sa sociálne siete stali súčasťou nášho každodenného života. Prenikli k nám a my si už nevieme bez nich naše dni ani len predstaviť. Práve kvôli tomu sa tomu nedokážu vyhnúť ani naši najmenší. Už deti, ktoré chodia na základnú školu, majú bezproblémový prístup k internetu, rôznym videám, ktoré môžu byť často krát aj nevhodné a nesprávne vplývajú na duševný vývoj detí.

dítě

Ovplyvňujú ich správanie a sú nevhodné pre ich zdravie. Netýka sa to však iba tejto stránky. Malé deti môžu byť veľmi často vhodné terče pre rôznych násilníkov, pretože deti prirodzene dôverujú dospelým a neuvedomujú si, že na sociálnych sieťach môže striehnuť aj takého nebezpečenstvo. Dokonca aj. V súčasnosti sa vyskytuje vo veľmi veľkom množstve a v poslednom čase na ňu trpí čím ďalej tým viac ľudí, a to nie len tých starších, ale najviac sa tento problém dotýka tínedžerov a detí. Väčšinou k tomu dochádza v prípadoch, keď rodičia potrebujú svoje dieťa zamestnať. Často im namiesto vymyslenia rôznych hier strčia do rúk mobil, aby ich dieťa nevyrušovalo. Už v tom čase sa pestuje závislosť detí od internetu a rôznych počítačových hier.

intener

Ako deti rastú, časom sa dostanú aj ku sociálnym sieťam. Píšu si s rôznymi ľuďmi, so známymi aj neznámymi, sledujú rôzne internetové stránky, prehrávajú si videá a to aj do neskorých nočných hodín. Strácajú pojem o čase, prestávajú vnímať svet okolo seba, pretože sú zamestnaní tým virtuálnym. Život im preteká pomedzi prsty a skutočných priateľov nahrádzajú tí virtuálni. Vytráca sa schopnosť normálne komunikovať, nedokážu prejaviť svoje emócie a pocity. Nastáva strata vyjadrovania, viesť obyčajné rozhovory a dochádza k častým nedorozumeniam.
Ak chceme, aby naše deti nemali v budúcnosti takéto problémy, už v ranom veku by sme im mali čo najviac zamedziť prístup k internetu. Docielime tak, že z našich potomkov vyrastú komunikatívni, priateľskí ľudia, ktorí sa nestratia v živote.

About the Author

You may also like these

No Related Post