Zaujímavé fakty o írskej kultúre

Všeobecné fakty
1 / Íri, ktorí hovoria plynulo po írsky niekedy nosia odznaky.
Je to zlatý odznak, ktorý sa nosí na hornom leme kabáta. Znamená to, že jeho nositeľ vie plynulo rozprávať po írsky. V Írsku nie je bežné, že každý vie plynule rozprávať po írsky. Je to skôr rarita. Veľa starších ľudí to vie.

čtyřlístek

2 / Umenie v Írsku je impozantné.
Íri majú bohatú históriu učencov, spisovateľov, básnikov a dramatikov. Majú tiež svoju vlastnú pôsobivú mytológiu, ktorá je fascinujúca. Ak sa chcete dozvedieť o tom viac, prečítajte si knihu „Úvod do írskej mytológie“.

3 / Tradičná hudba
Tradičná írska hudba sa často hráva v krčmách po celom Írsku. Hudba je veľkou súčasťou írskej kultúry, írska harfa je dokonca ich národným symbolom. Íri si svoju hudbu veľmi cenia.

Etiketa
Ak ste v krčme, kúpte alkohol tým s ktorými sa rozprávate.
Ak vám niekto v krčme zakúpil alkohol, nezabudnite, aby ste mu tiež kúpili. Nie je to úplne potrebné, ale je to zdvorilé a ocenia to tí, s ktorými sa rozprávate. Vyjadríte tým vďaku a budú si vás viac vážiť.

Tabu konverzácie
1 / Vulgárny jazyk
Používanie vulgárnych výrazov nie je medzi Írmi bežné. Aby ste ich od seba neodradili, vyvarujte sa vulgárnym slovám. Je to slušnejšie a budete pôsobiť aj vyspelejšie.

2 / Problémy
Je to subjekt, ktorý je v mnohých prípadoch radšej na začiatku rozhovoru neriešte. Mohli by sa vašej otvorenosti zľaknúť. Vaše problémy riešte, až keď sa s nimi budete dlhšie poznať. Potom budú radi, že vám môžu pomôcť.

zahrada

Predstavovanie sa
1 / Pozdrav
Trasenie rúk je bežné, ale objímanie je v poriadku iba medzi priateľmi (aj to nie je až tak bežné). Osobný priestor si Íri dosť cenia a nemajú radi, ak ho niekto porušuje.

2 / Správanie
Nezabúdajte na slová ako ďakujem a prosím. Je to vaša osobná vizitka. Aj keď sa to môže zdať pre niekoho staromódne, pre írsku kultúru je to bežné vyjadrenie zdvorilosti.

About the Author

You may also like these

No Related Post