Pozitívna verzus negatívna motivácia

Každý jeden rodič si aspoň raz za život položí otázku, či je lepšie deti motivovať pochvalami a odmenami, alebo naopak zákazmi a trestami. Nuž, nie je to ľahké rozhodnutie. Každá motivácia má niečo do seba. Najdôležitejšie je, zvoliť tú správnu, v závislosti na povahe dieťaťa, danej situácie, ale aj veku.

matka

V súčasnosti žijeme v časoch, kedy zo všetkých strán počúvame, že deti treba stále chváliť a to aj za tú najmenšiu maličkosť. Na deti netreba kričať, lepší je rozhovor a celková pokojná atmosféra. Namiesto zákazov, by sme deti mali radšej povzbudzovať pochvalami a odmenami. Je však takýto prístup naozaj ten najlepší?

máma se synem

Tak ako pri väčšine vecí v živote, aj tu platí zlaté pravidlo, že všetkého veľa škodí. Ak budete svoje dieťa stále chváliť a odmeňovať, určite prežije to najkrajšie detstvo na svete. Avšak potom, príde puberta, mladosť, dospelosť a naše stále chválené dieťa začne mať problémy. Prečo? Pretože nastúpi na základnú školu, kde ho nebudú chváliť za to, že napísalo písomku na trojku a taktiež nedostane pochvalu za to, že hádzalo kriedu po spolužiakovi. To nespôsobí len zlé výsledky v škole, ale aj zmätenosť samotného dieťaťa. To totiž nebude chápať, prečo bolo do teraz iba chválené a zrazu prichádzajú tresty, zákazy, príkazy.

rodina

Neexistuje všeobecný návod, koľko pozitívnej a koľko negatívnej motivácie aplikovať do života svojich potomkov. Zákaz, alebo trest v prípade, že dieťa urobí niečo nesprávne, však určite zaručí, že lepšie pochopí mantinely vo svojom živote. Tie musíme totiž dodržiavať a mať, všetci. Nie sú potrebné iba pre školu, ale najmä pre reálny život, v ktorom musíme pracovať, platiť účty, chodiť k doktorovi a robiť ďalšie bežné veci.

Z pohľadu odborníkov by motivácia mala závisieť najmä od konkrétnych situácií. Napríklad pri učení nových vecí, by sme mali motivovať zásadne pozitívne. Platí to ako pri škole, tak pri nových zručností ako bicyklovanie, plávanie, maľovanie, či korčuľovanie.
Pri „zlých“ veciach, teda pri porušovaní stanovených pravidiel, je na mieste aj nejaký ten zákaz, alebo trest. Ostatné situácie v živote však musíte zhodnotiť len vy sami.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

About the Author

You may also like these